Prof. dr. Marita Mathijsen

prof.marita mathijsenProf. dr. Marita Mathijsen is emeritus-hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde. In 2009 hield zij haar afscheidsrede aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de literatuur van de negentiende eeuw in Nederland. Ook na haar afscheid als hoogleraar is zij volop aan het werk gebleven met onder andere hoorcolleges over het werk van Mulisch en publicaties over de dichters Hans Faverey en De Génestet. Marita Mathijsen is ook bekend voor haar werk als essayist. Verder schreef ze onder andere voor De Gids, Ons Erfdeel en De Parelduiker. In het NRC heeft ze een wetenschapsbijlage en een column. Haar columns zijn verzameld onder de titel Verliefd op het verleden. Marita Mathijsen heeft ook diverse prijzen en onderscheidingen ontvangen. Zo kreeg ze in 1991 de Multatuliprijs voor haar boek De geest van de dichter. In 1998 ontving ze de grote Prins Bernhardprijs voor de Geesteswetenschappen. In 2009 werd ze ter gelegenheid van haar emeritaat benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Haar werk Boeken onder druk over censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst lag mede aan de basis voor het onderwerp van dit symposium.

Enkele lezingen op video

Lezing Marita Mathijsen ter gelegenheid viering 4 mei.

 

Presentatie van Boeken onder druk

 

Enkele recente publicaties

Marita Mathijsen, ‘Een keten van menselijkheid’. In: NRC Handelsblad 2 januari 2010.

Marita Mathijsen, ‘Aan: Marita Verkooijen, Rijksweg Zuid 13, Belfeld (Limburg)’. In: Titaantjes waren we. Schrijvers schrijven zichzelf ter gelegenheid van de 75ste Boekenweek. Amsterdam: Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 2010, 206-209.

Lotte Jensen, Joep Leerssen, and Marita Mathijsen (ed.), Free Access to the Past. Romanticism, Cultural Heritage and the Nation. Leiden/Boston: Brill, 2010. 342 pp.

Marita Mathijsen, ‘The Emancipation of the Past, as due to the Revolutionary French Idelology of Liberté, Egalit;e, Fraternité’. In: Lotte Jensen, Joep Leerssen, and Marita Mathijsen (ed.), Free Access to the Past. Romanticism, Cultural Heritage and the Nation. Leiden/Boston: Brill, 2010, 21-41.

Marita Mathijsen, ‘Realisme’. In: G. van Bork en N. Laan (ed.), Van Romantiek tot Postmodernisme. Opvattingen over Nederlandse literatuur. Bussum: Coutinho, 2010, 93-125.

Marita Mathijsen, ‘Zwagerman als consumentengids’. In:  Passionate Magazine 17 (2010) 2 (maart/april), 90-93.

Marita Mathijsen, ‘De vermanende vinger van de literatuur’. In: Jan Campert-stichting Jaarboek 2009. Den Haag: Jan Campert-stichting, 2010, 8694.

Marita Mathijsen, ‘Nonnenopvoeding’. In: NRC Handelsblad, 17 april 2010.

Marita Mathijsen, ‘A handshake across the years. Commemorating Gerrit van de Linde 1808 – 1858 – 2008’. In: Hornsey Historical Society Bulletin 51 (2010), 40-42.

Marita Mathijsen, ‘De Januskop van Jacob van Lennep’. In: Ika Sorgdrager & Dik van der Meulen (red.), ‘Ik heb u den Havelaar niet verkocht’. Multatuli contra Van Lennep. Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2010. 23-38.

Marita Mathijsen, ‘Der moederen boek. Een beknopt overzicht van het optreden van vrouwelijke editeurs en hoogleraren in de Nederlandse letterkunde’. In: Verslagen & mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 119 (2009 [=2010]), nr. 3, 347-357.

Marita Mathijsen, ‘De kale kern van de klassieken’. In: NRC Handelsblad, 18 september 2010.

Marita Mathijsen, ‘De troost van kunst’. In: NRC Handelsblad, 23 oktober 2010.

Marita Mathijsen, ‘De paradox van het internationale nationalisme in Nederland 1830-1840’. In: Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland. Onder redactie van: Nele Bemong, Mary Kemperink, Marita Mathijsen en Ton Sintobin. Hilversum: Verloren, 2010, 49-64.

Marita Mathijsen, ‘Het ondergrondse oeuvre’. In: Folia 64 (2010) 10, 8.

Hans Faverey, Gedichten 1962-1990. Editie: Marita Mathijsen. Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. 1007 pp.

Marita Mathijsen, Relatiebemiddelaars voor en na de scheiding van tafel en bed. 1830 en de Nederlandse en Vlaamse literatuur. Gent: Academia Press, 2010. Zevenentwintigste Pacificatielezing. 32 pp.

Marita Mathijsen, ‘Harry en de botheid van media’. In”: NRC Handelsblad, 27 november 2010.

Marita Mathijsen, Het uitwendige schrijverschap. Jacob van Lennep als publieke figuur. Amsterdam enz.: Februari Boekhandels, 2011. 29 pp.

Marita Mathijsen, ‘Romantischer dan romantisch. Bilderdijk herzien.’ In: Bij Haarlems Bul-gebulk. Haarlem: Stichting Bilderdijk, 2010, p. 5-12.

Marita Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap.  Amsterdam: KNAW Press, 2010. 4e druk. [Met een toegevoegd ‘Vijftien jaar Naar de letter’.]

Marita Mathijsen, ‘Colleges in vijf bedrijven’. In: NRC Handelsblad, 8 januari 2011.

Marita Mathijsen, ‘Moraalridder zonder vrees: Isaäc da Costa (1798-1860)’. In: Roodkoper 15 (2011) 1, 64-65.

Marita Mathijsen, ‘De eigen taal als vreemdeling’. In: NRC Handelsblad, 12 februari 2011.

Marita Mathijsen, ‘Het graf van de dichter’. In: NRC Handelsblad,  26 maart 2011.

Marita Mathijsen, ‘Manuscriptkeuringen en boekverboden. Censuur rond de Franse tijd’. In: Marita Mathijsen (red.), Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011, 59-74.

Marita Mathijsen, De Limburger als de ander. [Beek]: Letterkundig Centrum Limburg, 2011.

Harry Mulisch, De tijd zelf. Drieluik. Bezorgd door Arnold Heumakers en Marita Mathijsen, in samenwerking met Kitty Saal. Amsterdam: De Bezige Bij, 2011. 

Marita Mathijsen, ‘Uit het Laboratorium Harry K. Mulisch. De erfenis van de schrijver’. In: Vrij Nederland, 29 oktober 2011.

Marita Mathijsen, ‘Het leven van Peter de Génester (1829-1861)’. In: Peter de Génestet, Levenslust en stervensmoed. Dichter predikant voorlezer brievenschrijver. Samengesteld door Marita Mathijsen Henk Eijssens. Velp: Jansen & De Feijter, 2011, 8-13.

Marita Mathijsen, ‘De geliefdste dichter van de negentiende eeuw’. In: Peter de Génestet, Levenslust en stervensmoed. Dichter predikant voorlezer brievenschrijver. Samengesteld door Marita Mathijsen Henk Eijssens. Velp: Jansen & De Feijter, 2011, 22-29.

Marita Mathijsen, Vroeger is ook mooi. Essays. Amsterdam: Athenaeum- Polak & Van Gennep, 2011. 271 pp.

Marita Mathijsen, ‘Nawoord. Max Havelaar als overlever’. In: Multatuli, Max Havelaar. Amsterdam: Athenaeum-Polak&Van Gennep, 2012. P. 359-370.

Marita Mathijsen, ‘Letters as Mediators between Private and Public Space’. In: João Dionísio (ed.), Private: do (not) enter. Personal Writings and Textual Scholarship. Amsterdam – New York: Rodopi, 2012, 9-18. (Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship 8).

Marita Mathijsen, ‘De nalatenschap van Harry Mulisch’. Enschede: Stichting Literaire Manifestaties, 2012. (Drienerwoldelezing 20).

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s